گروه تولیدی صنعتی

گروه تولیدی صنعتیآستیاک

تولید کننده اجاق گاز صفحه ای توکار، هود

الماس

الماسآشپزخانه

Diamond of the Kitchen

گروه تولیدی صنعتی آستیاک

تولید کننده اجاق گاز صفحه ای توکار، هود

درباره ما
تماس با ما
About Image

رویه استیل

داراي روﯾﻪ اﺳﺘﯿﻞ 403 ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻮان ﯾﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 0.8

About Image

استاندارد

دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران

دارای نشان استاندارد

24 ماه گارانتی

درجه A انرژی

گروه تولیدی صنعتی

آستیاک

مشاهده برخی از

محصولات

اجاق گاز صفحه ای مدل IS-760
اجاق گاز صفحه ای مدل IG-604
اجاق گاز صفحه ای مدل IG-710
FA-406
z10
اجاق گاز صفحه ای مدل IG-603
اجاق گاز صفحه ای مدل IG-611
اجاق گاز صفحه ای مدل IG-505
اجاق گاز صفحه ای مدل IG-506
اجاق گاز صفحه ای مدل IS-742